Γενικοί όροι χρήσης

Το KolorYou® λειτουργεί δυνάμει της γαλλικής νομοθεσίας. Η χρήση της εν λόγω εφαρμογής διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους. Χρησιμοποιώντας το KolorYou®, αναγνωρίζετε πως λάβατε γνώση και αποδέχεστε τους παρόντες όρους. Οι όροι μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση από την εταιρεία.

Η DTF medical δεν είναι επ’ ουδενί υπόλογη για τυχόν κακή χρήση της υπηρεσίας.

Για ανετότερη χρήση και καλύτερα γραφικά, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε smartphone τελευταίας τεχνολογίας. Η εφαρμογή απαιτεί έκδοση Android 2.3 και άνω για smartphone με λειτουργικό Android, και έκδοση iOS 8.0 και άνω για smartphone με λειτουργικό iOS. Για τη χρήση της εφαρμογής απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Cookies, στατιστικά στοιχεία & εικόνες

Η KolorYou® χρησιμοποιεί cookies αποκλειστικά για στατιστική χρήση και για απεικόνιση.

Το μέσο στατιστικής που χρησιμοποιείται είναι το Google Analytics, το οποίο εγγυάται την ανωνυμία των δεδομένων που συλλέγονται, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος της χοάνης θηλασμού που επιλέχθηκε. Εφόσον χρησιμοποιείτε το KolorYou®, συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω του εργαλείου αυτού από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, το τμήμα μάρκετινγκ και το τμήμα πωλήσεων της DTF medical, εταιρίας με έδρα τη Γαλλία. Τα δεδομένα που δεν αξιοποιήθηκαν διατηρούνται για 38 μήνες.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή KolorYou®, οι εικόνες που προκύπτουν είναι περιορισμένης διάρκειας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να λαμβάνονται οι μετρήσεις. Δεν αποθηκεύονται ούτε σε τηλέφωνο ούτε σε εξυπηρετητή.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να καταργήσετε το μέγεθος της χοάνης θηλασμού που επιλέξατε στο KolorYou® εάν επισκεφτείτε το τμήμα Memo, το οποίο είναι προσβάσιμο από τη σελίδα υποδοχής της εφαρμογής.

Έντυπο επικοινωνίας

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στο έντυπο αυτό τυγχάνουν επεξεργασίας από την DTF medical για να δίνονται απαντήσεις στις απορίες σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για στατιστικούς λόγους. Διατηρούνται για 1 χρόνο μετά την τελευταία επικοινωνία σχετικά με την αίτηση και προορίζονται στον Υπεύθυνο επεξεργασίας (Τμήμα πληροφορικής), στο Τμήμα marketing και το τμήμα πωλήσεων της DTF medical, εταιρίας με έδρα τη Γαλλία.

Περιορισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εφαρμογή KolorYou® είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες και επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ενδέχεται, ωστόσο, να περιέχουν ανακρίβειες, παραλείψεις ή κενά. Εάν αντιληφθείτε τυχόν κενό, σφάλμα ή κάποια δυσλειτουργία, παρακαλούμε να μας το επισημάνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της εφαρμογής.

Η DTF medical δεν μπορεί να εγγυηθεί και να διαβεβαιώσει ότι η εφαρμογή είναι απαλλαγμένη από ιούς, προγράμματα αντικατάστασης δεδομένων ή άλλο υλικό καταστροφής.

Οι σύνδεσμοι που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας εφαρμογής και ανακατευθύνουν σε άλλους πόρους που υπάρχουν στο διαδίκτυο παρέχονται για λόγους ευκολίας και δεν καθιστούν υπόλογη την DTF medical.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της εφαρμογής KolorYou®,στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των γραφικών, των εικόνων, των κειμένων, των βίντεο, των κινούμενων σχεδίων (animation), των ήχων, των λογότυπων, των gif και των εικονιδίων, καθώς και η μορφοποίηση αυτών αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας, πλην των επωνυμιών, των λογότυπων ή των περιεχομένων που ανήκουν σε άλλες εταιρείες ή δικαιούχους.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, προσαρμογή, αναμετάδοση ή δημοσίευση, ακόμη και μερική, των ανωτέρω στοιχείων χωρίς τη ρητή συγκατάθεση, εγγράφως, της DTF medical.