Algemene gebruiksvoorwaarden (AGV)

KolorYou® volgt de Franse wetgeving. Op het gebruik van deze app zijn deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wanneer u KolorYou® gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en ermee instemt. Deze kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving van de onderneming gewijzigd worden.

DTF medical is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verkeerde gebruik van de dienst.

Voor nog meer gebruiksgemak en aangenamere beelden, raden wij u aan de nieuwste versie van de smartphones te gebruiken. Voor deze app hebt u Android 2.3 of een recentere versie nodig voor smartphones die werken met Android; voor smartphones die werken met iOS is de versie iOS 8.0 of een recentere versie nodig. U hebt een netwerkaansluiting nodig.

Cookies, Statistieken & Beelden

KolorYou® maakt gebruik van cookies voor statistische doeleinden en afbeeldingen.
Voor de gebruikersstatistieken wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, dat de anonimiteit van de verzamelde gegevens verzekert, inclusief informatie over de maat van het gekozen borstschild. Wanneer u KolorYou® gebruikt, stemt u ermee in dat de gegevens verzameld via dit instrument verwerkt zullen worden door de manager persoonsgegevensverwerking, de afdeling marketing en sales van DTF medical, bedrijf gevestigd in Frankrijk. De niet gegroepeerde gegevens zullen 38 maanden bewaard worden.
De beelden die tijdens het gebruik van de KolorYou® applicatie gemaakt worden, zijn tijdelijk en enkel bedoeld voor instelling. Deze beelden worden noch op de telefoon, noch op een server opgeslagen.
U kunt te allen tijde de maat van het op KolorYou® gekozen borstschild verwijderen in het onderdeel Memo, toegankelijk via de homepage van de applicatie.

Conctactformulier

De op dit formulier verzamelde informatie worden verwerkt door DTF medical, om uw vraag te kunnen beantwoorden. Deze informatie zal ook verwerkt worden voor statistische doeleinden. Ze zullen tot 1 jaar na de laatste uitwisseling betreffende de vraag bewaard worden door de Manager gegevensverwerking (Afdeling informatica), en de afdelingen marketing & sales van de onderneming DTF medical, gevestigd in Frankrijk.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie van KolorYou® is zo precies mogelijk en wordt periodiek bijgewerkt, maar kan niettemin onjuistheden, weglatingen of leemten bevatten. Als u een lacune, een fout of een slecht functioneren vaststelt, kunt u ons dit via het contactformulier van deze app laten weten.

DTF medical kan niet garanderen en bevestigen dat de app vrij is van virussen, corrupte programma’s of ander vernietigingsmateriaal.

De hypertekstlinks die in deze app gebruikt worden en u doorverwijzen naar andere bronnen op internet, zijn enkel bedoeld voor uw gebruiksgemak en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van DTF medical.

Intellectuele eigendom

Alle inhoud van deze app KolorYou®, inclusief maar niet beperkt tot beelden, afbeeldingen, tekst, video’s, animatie, geluiden, logo’s, gifs en iconen alsook de vormgeving ervan, zijn het exclusieve eigendom van de onderneming, met uitzondering van merken, logo’s of inhoud die toebehoort aan andere ondernemingen of ontwerpers.

Iedere reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, doorsturing of publicatie, ook gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DTF medical.