Νόμιμες αναφορές

Διαχειριστής

La Diffusion Technique Française – DTF
19, rue de la Presse – CS60132
F-42003 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με κεφάλαιο 1 440 000€

Εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο Επιχειρήσεων με αριθμό 564 501 880 και με αριθμό εταιρικού μητρώου S.I.R.E.T. 564 501 880 00038.

Υπεύθυνος ιστότοπου : Catherine Janvier

Πάροχος φιλοξενίας

Επωνυμία παρόχου φιλοξενίας : OVH
Διεύθυνση : 2 rue Kellermann – 59100 F-ROUBAIX (FRANCE)
Ιστότοπος παρόχου φιλοξενίας : www.ovh.com/fr

Υπεύθυνος ανάπτυξης

Υπεύθυνος ανάπτυξης ιστότοπου : BCome
Διεύθυνση : Le Polygone 46 Rue de la Télématique 42000 F-SAINT-ETIENNE
Ιστότοπος υπεύθυνου ανάπτυξης : www.bcome.fr

Δημιουργία & σχεδιασμός λογότυπου KolorYou® : Trenta
Διεύθυνση : 30 Rue Agricol Perdiguier 42100 F-SAINT-ETIENNE
Ιστότοπος δημιουργού λογότυπου : www.trenta.fr 

Προστασία δεδομένων

Τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη χρήση της εφαρμογής KolorYou® καθώς και η ενδεχόμενη αντίστοιχη επεξεργασία τους περιγράφεται αναλυτικά στους γενικούς όρους χρήσης.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους, την κατάργησή τους, να εναντιωθείτε στη χρήση τους, να καταφέρετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή και να λάβετε φορητό αντίγραφο δεδομένων για τη μεταφορά σε άλλο οργανισμό επικοινωνώντας με την: DTF medical – Service Informatique 19 Rue de la Presse CS60132 42003 ST ETIENNE Cedex +33 (0)4 77 74 51 11 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: donneespersonnelles@dtf.fr.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε μήνυση σε μια ελεγκτική αρχή σχετικά με μια ή περισσότερες επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του KolorYou®.